Snoeck Uitvaartzorg ROUWBERICHTEN  |   UITVAARTCENTRUM  
 
 
Bellevuestraat 24
8870 Izegem
24u/24u Tel: 051 30 09 40
info@snoeck-izegem.be
 
 
contact
 
 
DISCLAIMER

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem bvba biedt u graag de website www.snoeck-izegem.be en de informatie op deze site aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Onder "informatie" dient u te verstaan: alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. Wel dient duidelijk gesteld te worden dat de informatie niet kan worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem wijst de aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen volledig af.

De site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites voorkomt.

Uitvaartzorg Snoeck bvba
Stationsstraat 38
8870 Izegem
Tel: 051 30 09 40
Fax: 051 31 52 22
Mail: info@snoeck-izegem.be
URL: www.snoeck-izegem.be

ONr BE 0415.567.695
RPR Kortrijk
Fortis 285-0275055-89
ING 385-0039851-47
KBC 465-0163861-60


1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De site www.snoeck-izegem.be is bedoeld en bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via www.snoeck-izegem.be wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren, onder welke vorm dan ook.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.


2. Aansprakelijkheid

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u die schriftelijk aanvragen bij Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem besteedt veel zorg aan de creatie, het onderhoud en het updaten van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Uitvaartzorg Snoeck-Izegem de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem noch zijn providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.


3. Copyrights en eigendomsrechten

De eigendomsrechten van de site behoren toe aan Uitvaartzorg Snoeck-Izegem, aan Artscenic of aan de organisaties die Artscenic hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.De website www.snoeck-izegem.be is beschermd door de copyright wetgeving. De copyrights op de site behoren toe aan Artscenic (Edward Dierickstraat 5, 8870 Izegem, www.artscenic.be) of aan de personen / organisaties die Artscenic hiervoor toestemming gegeven hebben binnen het kader van dit project.Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.
De eigendoms- en auteursrechten van het fotografisch materiaal op deze site behoren toe aan Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.De foto’s werden verzorgd door Artscenic - (www.artscenic.be)

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Uitvaartzorg Snoeck-Izegem of Artscenic(Edward Dierickstraat 5, 8870 Izegem).


4. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Uitvaartzorg Snoeck-Izegem de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Uitvaartzorg Snoeck-Izegem en de uitbaters van deze sites.

Uitvaartzorg Snoeck-Izegem aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, waarnaar de website www.snoeck-izegem.be verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.


5. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die Uitvaartzorg Snoeck-Izegem via deze website van u ontvangt, worden niet opgenomen in de bestanden van Uitvaartzorg Snoeck-Izegem. Zij dienen uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.

 
 
 
  Snoeck uitvaartzorg